• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศกาล “Love In Frame” โดยมี ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.จำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นิทรรศการ “Love In Frame” ในครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ และกลุ่มศิลปิน ได้จัดนิทรรศการ “Love In Frame” ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานของศิลปิน ในมิติศิลปกรรมร่วมสมัย เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม จึงขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ และคณะทำงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ให้เป็นศูนย์กลางการแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่น ตลอดจนศิลปินจากทั่วประเทศ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม เพื่อสร้างสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมโยงมิติด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ดร.วัชรพงศ์ กล่าวอีกว่า นิทรรศการ “Love In Frame” จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่การเรียนรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อีกทั้งยกระดับการพัฒนาเศษฐกิจท้องถิ่น การเรียนรู้ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

“อาหารของแม่” ผลงานอาหารของแม่ จากศิลปิน พงศธร จุฑาศรี เป็นสื่อผสมขนาด 60×40 ซม. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการ เป็นรูปทรงเสมือนของจริง มีปลาดุกปิ้ง ปลาหมอย่าง เนื้อแห้ง และอาหารอีสานอีกหลายอย่าง ถูกจัดวางอยู่บน โบม (ถาดไม้) ภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือนชนบทอีสานอย่างลงตัว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com