• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ชาวตำบลกุดหว้าเชิญชมบังไฟตะไล 10 ล้าน หนึ่งเดียวในโลก ฝรั่งยังต้องทำเลียนแบบ

เทศบาลตำบลกุดหว้าพร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลกุดหว้าเตรียมจัดงาน “ผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน” 21-22 พ.ค. ชมขบวนแห่บั้งไฟอย่างสวยงาม และชมบั้งไฟตะไล 10 ล้าน บูชาพญาแถน

นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เทศบาลตำบลกุดว่า ร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้ไทชาวกุดหว้า กำหนดจัดงานประเพณีวัฒนธรรม “ผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน” ซึ่งเป็นงานประจำปีที่นับได้ว่ามีแห่งเดียวในโลก คือบั้งไฟตะไลสิบล้าน หลังจากงดจัดมาเป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากผลกระทบวิกตฤโควิค-19

ดั้งนั้นในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนท้องถิ่น และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทกุดหว้ากับประเพณีบูชาพญาแถน เพื่อขอฟ้าขอฝน จากที่เคยสืบทอดต่อกันมา ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2565

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 21 พ.ค.2565 ขบวนแห่บั้งไฟตะไลล้านไปตามท้องถนนเพื่อเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้มาร่วมกิจกรรม โดยตั้งขบวนแห่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหว้า เริ่มแห่ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป

ส่วนในวันที่ 22 พ.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ชมการแข่ขันการจุดบั้งไฟตะไลแสนขี้นสูง จำนวน 60 บั้ง บั้งไฟตะไลสองล้าน จำนวน 2 บั้ง และพิเศษสุด ชมบั้งไฟตะไลสิบล้าน จำนวน 1 บั้ง เพื่อบูชาพญาแถนตามประเพณี