• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน “วิสาขปุณณมีปูชา” ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลำไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวิสาขปุณณมีปูชา และประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณสถานพระธาตุยาคู ในเทศกาล “วิสาขปุณณมีปูชา” ซึ่งประชาชนในจังหวัดกำฬสินธุ์จะประดับ “ธุง” รอบองค์พระธาตุยำคู และรวมถึงถวาย “ธุง” เป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและนำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดส่งเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน ตามแนวพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางตลอดจนเสริมฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมหมายในทุกวัน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสวนาทางวิชาการ การสาธิตการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน และจัดพิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ ครูดนตรี

ด้านความงดงามของทะเลธุง ธุงลาย “สัมฤทธิ์” ความหมายที่เป็นมงคลยิ่ง หมายถึง ความสำเร็จ บรรลุผล สัมฤทธิ์ผล จัดทำโดยชาวบ้าน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ บอกเล่า ประวัติความเป็นมาของ ธุงลายนี้ว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อ ปี 2561 นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติสุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย คนที่ 34 และคนเป็นคนปัจจุบัน ได้จัดงานวิสาขปุณณมี ทราวดีมิ่งล่า เมืองฟ้าแดดสงยาง ครั้งที่ 1 ขึ้น และได้ริเริ่ม พาประชาชนชาวกมลาไสย จัดทำธุงอีสานขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา องค์พระธาตุยาคู ณ ลานหน้าองค์พระธาตุยาคู เป็นครั้งแรก จนมีชื่อเสียง และโด่งดังระดับประเทศ และนานาชาติ ทำให้คนรู้จักธุงอีสานมากขึ้น อย่างกว้างขวาง ชาวอำเภอกมลาไสย จึงขอยกย่อง และให้เกียรตินายอำเภอท่านนี้ จึงออกแบบ และจัดทำธุงลาย ประจำอำเภอขึ้นมา ชื่อว่า “ธุงลายสัมฤทธิ์” นั่นเอง

จึงขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานสืบศิลป์ถิ่นอีสาน อีสานดูดี

 • พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู
 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ตื่นตาตื่นใจกับ ทะเลธุง จำนวนกว่า 1,600 ต้น
 • ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจาก 18 อำเภอ และรำบูชาพระธาตุยาคู มีนางรำกว่า 2,290 คน
 • การแสดงแสงสีเสียงชุด “ตุ้มโฮม ม่วนซื่น โฮแซว”และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ นักร้องนักดนตรีจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน “ลักษมีสีดา”
 • การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยอัตลักษณ์ 20 จังหวัด
 • กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
 • การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชม ช้อป ชิม ตลาดนัดโบราณ และชมการจัดนิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
 • และชมการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

วันที่ 13 พ.ค. 2565
10.00 – 11.09 น. พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ ครูดนตรี

17.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ชมริ้วขบวนฟ้อนรำบูชาพระธาตุยาคู จากนางรำ 2,290 คน
– ชมการแสดง ชุด “ม่วน ซื่น โฮ แซว”
– ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน
– ชิม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กว่า 200 ร้านค้า

วันที่ 14 พ.ค. 2565
15.00 – 16.00 น. ตั้งขบวนธง ขบวนนางรำ
16.00 – 17.00 น. พิธีบวงสรวง พิธีถวายธง รำบูชาพระธาตุยาคู
17.00 – 18.00 น. การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ชุด ม่วน ซื่น โฮ แซว
18.00 – 22.00 น. การแสดงจากจังหวัดต่างๆ

17.00 – 18.00 น. รำบูชาพระธาตุยาคู การแสดงนาฏมวยไทย
18.00 – 22.00 น. การแสดงแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง

วันที่ 15 พ.ค. 2565
06.00 – 09.00 น. ทำบุญตักบาตร
14.00 – 16.00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู
16.00 – 17.00 น. รำบูชาพระธาตุยาคู
17.00 – 18.00 น. พิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
18.00 – 22.00 น. การแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 16 พ.ค. 2565
15.00 – 19.00 น. การแสดงแสง สี เสียง รอบสื่อมวลชน

วันที่ 17 พ.ค. 2565
16.00 – 19.00 น. การแสดง แสง สี เสียง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!