• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ชาวบึงวิชัยร่วมสืบสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ จัดประเพณีบุญเดือนหกแห่บั้งไฟ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบึงวิชัย นำโดย นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลบึงวิชัย ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลบึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการจัดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม มีขบวนแฟนซีวัฒนธรรมจากชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบึงวิชัย มีขบวนรถผาแดงนางไอ่ มีนางรำที่แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง ผ้าไทยร่วมฟ้อนรำอย่างสวยงาม มีขบวนรถเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย

ส่วนในวันที่ 2 เป็นการจุดบั้งไฟ จำนวนรวมกว่า 50 บั้งเพื่อบูชาพญาแถนและขอฝนให้ตกตามฤดูกาลด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com