• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ต้นเดือนเมษายนอันหนาวเย็นธรรมชาติแปรปรวน ชาวโคกหนองนา พอมีพอกินที่เมืองน้ำดำ

วันนี้ 3 มีนาคม 2565 นางเย็นจิตร จองหนาน  พัฒนาการอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นาโมเดล” 105 แปลง จาก 5 ตำบล มีตำบลม่วงนา ดอนจาน นาจำปา สะอาดไชยศรี และตำบลดงพยุง 48 หมู่บ้าน เป็นเวลา 10 เดือน กว่าๆที่โครงการโคกหนองนาโมเดล ได้เริ่มต้นขึ้น ในต้นปี 2564 การพัฒนาการ 3เดือนมีกิน 6 เดือนมีกิน แจกแลกขาย 9 เดือนมีแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรมีเครือข่าย  อำเภอดอนจาน มีนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เป็นประธานกลุ่มคนโคกหนองนาโมเดล อำเภอดอนจาน สมาชิก 105 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ไร่ 3 ไร่ และ 15 ไร่ สมาชิกเราชาวโคกหนองนา มีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การไปศึกษาดูงาน แปลงต้นแบบ และนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง การประมง เลี้ยงปลา กบ หอย ปู ปลูกพืชผักสวนครัว แปรูปข้าว สามารเกิดรายได้แบบพอมีพอกิน

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ประธานกลุ่มรวมพลคนโตกหนองนา อำเภอดอนจาน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก “โคกหนองนา” ตอบโจทย์การแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความขยันหมั่นเพียร เกิดรายได้รายวัน รายเดือน  หากเข้าปีที่ 2 พื้นที่สามารถบรรเทาความแห้งแล้ง ได้เพราะเรามีแหล่งน้ำ ต้นไม้เริ่มเจริญเติบโต 3 ปี ทำนายได้เลยว่า เกษตรกรผู้ร่วมโครงการโคกหนองนาไม่อยากออกจากสวน เพราะผลผลิตเริ่มออกมาจำนวนมาก ผมเชื่อมั่นแบบนี้ ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นาโมเดล” มาถูกทางแล้วครับ

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน