• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

AIS Business ติดปีกธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Data เพื่อภาคธุรกิจยั่งยืน เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

AIS Business จัดงาน AIS Business DIGITAL INDUSTRY EVOLUTION 2024” ที่จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT นำมาช่วยจัดการ ควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว เปิดรับ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ทันกับสถานการณ์ พร้อมรองรับและเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ในการนำมาช่วยบริหารจัดการ ควบคุม ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสนับสนุนภาคธุรกิจในตะวันออกเฉียงเหนือให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การทำงานของภาคธุรกิจได้ในทุกมิติ และที่สำคัญที่สุด คือให้ภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตยั่งยืน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

โดยในงานนี้ AIS Business ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วีม จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ร่วมกันขนทัพโซลูชัน มาเพื่อภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิศรุต กล่าวปิดท้าย