• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ จัดเวทีลงนามเชื่อมโยงตลาดมะม่วง ระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร 14 คู่สัญญา มูลค่าราคาสินค้า 55.25 ล้านบาท

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีลงนามเชื่อมโยงตลาดมะม่วง ระหว่างผู้ประกอบการ กับเกษตรกร 14 คู่สัญญา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงคัดมะม่วงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้ามะม่วง เพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปีการผลิต 2567 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเกษตรอำเภอหนองกุงศรี และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุมฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วงมหาชนก และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้ราคารับซื้อเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีละหลายสิบล้านบาท และได้ลงนามเป็นสักขีพยานการรับซื้อผลผลิตมะม่วงของเกษตรกร กับผู้ประกอบการฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อินสยามกรุ๊ป จำกัด บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ส่งออกผลไม้ให้ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ดูไบ และ บริษัท ฟิน คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ส่งออกและแปรรูปรับซื้อมะม่วงเข้าโรงงานแช่แข็ง ส่งออกประเทศเกาหลี รวมการลงนามทั้งสิ้น 14 คู่สัญญา ปริมาณผลผลิต จำนวน 1,525 ตัน มูลค่าราคาสินค้า 55.25 ล้านบาท

โอกาสนี้ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ น.ส.พิมพ์ณดา โชติธนาพนธ์ปภัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเวทีฯดังกล่าว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com