• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

4 หอการค้า ร้อยแก่นสารสินธุ์ เยี่ยมชมโรงสีข้าวอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ ผลงานรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวระดับโลก บริษัทเป็นมิตรกับชาวนาไทย

ภาคเอกชนกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 หอการค้า ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของนายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด โรงสีข้าวระดับพรีเมี่ยมของไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิตราจัสมิน เป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ข้าวสารดีคุณภาพส่งออกอีกหนึ่งแบรนด์ ในเครือธนสรรไรซ์กรุ๊ป ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลก จากการแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้งาน “World rice Conference 2016” ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงสีข้าวอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด เพื่อหาลู่ทางเชื่อมโยงให้มีการซื้อขายข้าวหอมมะลิจากจังหวัดร้อยเอ็ดและในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมศึกษาโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานเรื่องการส่งออก-วิธีการส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชาวนาไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป จึงได้พาคณะจากหอการค้าทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณดวงทิพย์ วรอภิญญาภรณ์ ผู้บริหารบริษัทฯ ที่มอบหมายให้ผู้จัดการภิญโญให้การต้อนรับคณะที่เข้าศึกษาดูงานเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ด้านนายภิญโญ ศักดิ์สยามกุล ผู้จัดการฝ่ายซื้อ บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทหรือโรงสีข้าวอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ของเรา ไม่ได้เปิดหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญบริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทที่ผลิตข้าวสารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้องการไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทอย่างเข้มงวดสูงสุด

นายภิญโญ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันนี้เรามีดีพอ เราถึงกล้าเปิดให้คณะศึกษาดูงานได้มาเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯของเรา ซึ่งวันนี้เราได้พาทุกท่านเยี่ยมชมพื้นที่ภายใน ชมสายการผลิต เครื่องจักร กระบวนการการสีข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล มาตรฐานระดับโลก และวันนี้เรายังมีข้าวหอมมะลิตราจัสมิน เป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ข้าวสารดีคุณภาพส่งออกอีกหนึ่งแบรนด์ ในเครือธนสรรไรซ์กรุ๊ป ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลก จากการแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้งาน “World rice Conference 2016” ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุด ข้าวตราจัสมิน ได้รับรางวัล “Superior Taste Award 2022” จากสถาบันรับรองรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ ที่เป็นองค์กรระดับสากล โดยมีเซฟและซอมเมอลิเยร์ชั้นนำระดับโลก กว่า 200 ท่าน ที่เป็นสุดยอดนักชิมตัดสิน ที่มีจุดเด่นของข้าวตราจัสมิน คือ ข้าวจะถูกแช่ห้องเย็นตลอดเวลาหลังกระบวนการผลิต เพื่อเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพให้สดใหม่พร้อมเสิร์ฟอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทของเรา ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามสากล อาทิเช่น GMP&HACCP, HALAL, BRC, และ ISO 9001:2011 โดยธนสรรไรซ์มีการส่งออกกับลูกค้านานาประเทศทั่วโลก ซึ่งวันนี้มีมามอบเป็นที่ระลึกให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานทุกท่านได้นำกลับไปรับประทานที่บ้านด้วย

ด้านรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โรงสีข้าวอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด ในวันที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย

 1. คุณเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
 3. คุณวิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์ รองประธาน รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
 4. คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
 5. คุณสุวรรณ ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าฯ
 6. คุณพิทักษ์ คูสกุลธรรม สมาชิกหอการค้าฯ
 7. คุณชนิตา พัชรกุลสุข สมาชิกหอการค้าฯ
 8. คุณเรืองนรี เวียงอินทร์ ผู้จัดการหอการค้าฯ
 9. คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น
 10. คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักพัฒนากลยุทธ์พื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส
 11. คุณอาทิตยา พิมพาคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจัดทำเนื้อหาและบริหารกิจกรรม
 12. คุณนพ ธรรมวานิช นักออกแบบ
 13. คุณรุจิสา เทพมงคล
 14. คุณณัฏฐภรณ์ คมจิต เชฟร้านเฮือนคำนาง
 15. คุณกานต์หทัย เกษวิริยะการณ์
 16. คุณพศวีร์ ไพรวัลย์
 17. คุณชนิกานต์ บุตรโยจันโท
 18. คุณวัชระ วรวิวัฒนวงศ์ กรรมการ
 19. คุณเชิดชัย เฉิดจินดา กรรมการสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
 20. คุณตระกูล ภูพวงเพชร กรรมการสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์/เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์

สำหรับ บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การสีข้าว รับซื้อข้าวเปลือก-ข้าวสาร หอมมะลิ ข้าวเปลือกนาปรัง ข้าวเปลือกเหนียว กข.6 กข.10 ฯลฯ มียอดการผลิตข้าวสารทุกโรงสีในเครือของ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด จำนวน 8,000 ตันต่อวัน ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราจัสมิน ข้าวสุขภาพ ข้าวที่ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุดที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด เปิดทำการในเดือน ต.ค. ปี 2556 เป็นโรงสีขนาดกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน อีก 1 แห่งในเครือของ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด ที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสีแปรและส่งออกข้าวหอมมะลิไปต่างประเทศ แต่กว่าโรงสีแห่งนี้จะเปิดดำเนินการได้ก็มีอุปสรรค เพราะในขณะนั้น จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศให้ส่งออกข้าวหอมมะลิได้ ทำให้ ‘เสี่ยแอร์’ เดินเรื่องเข้าติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ และในที่สุดพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวหอมมะลิได้

ในขณะเดียวกัน “เสี่ยแอร์” ยังร่วมกับทุนค้าข้าวอื่นๆ สร้างโรงสีในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดักซื้อข้าวเปลือกเพื่อสีทำกำไรตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่ข้าวเปลือกเหล่านั้นจะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลาง และปัจจุบัน “เสี่ยแอร์” นับเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่ อันดับ 3 ของไทยด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com