• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ สัญจรออนซอน เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

“Se สัญจร ออนซอน กาฬสินธุ์”

วันที่ 18 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ พร้อมด้วยนายภูมิ หมั่นพลศรี กรรมการบริษัทฯ นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเกษตร แปรรูป อำเภอนาคู/เขาวง จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางกล้อง หมู่ที่ 1 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  2. หจก. พงษ์เพชร อินเตอร์ฟาร์ม (ภูฟาร์ม) ม.7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  3. กลุ่มทำข้าวเม้าโบราณ บ้านภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  4. จะเอิง เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะใส่อาหาร วิถีผู้ไทย บ้านกุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
  5. ข้าวเหนียวอินทรีย์เขาวง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่าบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะสื่อสารสร้างการรับรู้กลุ่มและพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด โดยบริษัทประชารัฐฯ จะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม บูรณาการกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS The StartUp ชี้ถึงเวลาสตาร์ทอัพไทยอัพสกิล การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์ความเสี่ยง บนหลัก ESG ผนึกพันธมิตรรอบด้าน ชูภารกิจ สร้าง-เสริม-ต่อยอด ศักยภาพใหม่ โตไกลในตลาดทุน
กาฬสินธุ์จับมือหอการค้าไทย นำกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัด
AIS Business ติดปีกธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Data เพื่อภาคธุรกิจยั่งยืน เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!