• เสาร์. ธ.ค. 3rd, 2022

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ สัญจรออนซอน เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

“Se สัญจร ออนซอน กาฬสินธุ์”

วันที่ 18 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ พร้อมด้วยนายภูมิ หมั่นพลศรี กรรมการบริษัทฯ นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเกษตร แปรรูป อำเภอนาคู/เขาวง จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางกล้อง หมู่ที่ 1 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  2. หจก. พงษ์เพชร อินเตอร์ฟาร์ม (ภูฟาร์ม) ม.7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  3. กลุ่มทำข้าวเม้าโบราณ บ้านภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
  4. จะเอิง เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะใส่อาหาร วิถีผู้ไทย บ้านกุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
  5. ข้าวเหนียวอินทรีย์เขาวง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่าบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะสื่อสารสร้างการรับรู้กลุ่มและพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด โดยบริษัทประชารัฐฯ จะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม บูรณาการกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS ชี้แจงกรณีการเข้าซื้อ 3BB และ หน่วยลงทุนในกองทุน JASIF ย้ำก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจากคุณภาพบริการและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทย หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปต่างประเทศ
กาฬสินธุ์ เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดนครพนม จำกัด