• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ กับงานประเพณีแห่ต้นดอกเงินต้นกัณฑ์หลอนถวายวัดสืบสานวัฒนธรรม

เนื่องด้วยช่วงเดือน 4 ของทุกปีบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านรวมตัวกันจัดงานบุญประเพณีเดือน 4 สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสาน ในหมู่บ้านแต่ละคุ้ม ผู้เฒ่าผู้แก่ และหนุ่มสาวจัดตั้งกองต้นกัณฑ์หลอนขึ้น โดยมีชาวบ้านผู้มีจิตกำลังศรัทธาในพุทธศาสนา ร่วมทำบุญกันคนละเล็กละน้อย ตั้งเป็นต้นดอกเงินหรือเรียกว่าต้นกัณฑ์หลอน แห่ดำรงไปถวายวัดทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความร่วมสามัคคีกันในชุมชนหมู่บ้าน ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักประเพณีดั้งเดิม ที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อไม่ให้หายลืมเลือนไป ของชาวอีสานบ้านเฮา

โดยในหมู่บ้านมีกองต้นกัณฑ์หลอนหลายกอง ทำการแห่รอบโบสถ์ 3 รอบ ก่อนนำต้นกัณฑ์หลอนนำถวาย พระครูอาทรโพธิสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับต้นดอกเงิน เพื่อไปเป็นเงินทุนในการปรับปรุงบำรุงบูรณะวัด ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ทำบุญต่อไป ณ บ้านหนองกุงใหญ่ และบ้านหนองสิม ต.สำราญ อ.สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com