• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินองค์การ-สมาชิกดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พ.ย. 2566 สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประเมินองค์การมาตรฐานองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 สถานศึกษา เข้ารับการประเมินฯ

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง, วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์, วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด, วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต, วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล, วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย และวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!