• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ม.กาฬสินธุ์ วิจัยพัฒนาโรงอบพืชสมุนไพรแบบทึบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ม.กาฬสินธุ์ วิจัยพัฒนาโรงอบพืชสมุนไพรแบบทึบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อถนอมสารสำคัญในพืช ครั้งแรกของไทย

อ.ดร.อภิญญา ภูมิสายดอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณะนักวิจัย ร่วมกับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.พิมพ์ณดา โชติธนพนธ์ปภัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.ชญานภัศ สินธุสิริ และนายรณชัย ไชยศิริ พนักงานสำนักงานฯ ร่วมทดสอบประสิทธิภาพ การทดลองอบใบกระท่อมด้วยโรงอบแบบทึบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการวิจัยพัฒนาโรงอบพืชสมุนไพรแบบทึบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผลการทดลองอบใบกระท่อมสด พบว่า แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดลมร้อนหมุนเวียนในโรงเรือนทึบแสง ตลอดเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์ ให้ความร้อนประมาณ 50 องศาเซลเซียส ทำให้การอบใบกระท่อมมีคุณภาพ รักษาสีเขียวไว้ได้ ภายใน 6 ชม. อบใบกระท่อมได้ครั้งละ 10 กก. โดยไม่เสียค่าไฟฟ้า ทำให้ประหยัดตันทุนการผลิต ควบคุมการทำงานด้วยระบบมือถือ

อ.ดร.อภิญญา ภูมิสายดอน เปิดเผยว่า โรงอบพืชสมุนไพรแบบทึบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการวิจัยโรงเรือนอบแบบทึบแสงพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจไมทราไจนีน (Mitragynine) เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบ ว่าการอบรูปแบบนี้จะสามารถถนอมสารไมทราไจนีนได้มากน้อยเท่าไหร่ แตกต่างจากการตากแห้งรูปแบบอื่นหรือไม่อย่างไร ? ก่อนนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปใช่ประโยชน์ต่อไป โดยเกษตรกรที่ต้องการ อบใบกระท่อม หรือพืชสมุนไพร สามารถขอใช้บริการฟรีที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 4 โทร. 043-816759 ในวันเวลาราชการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com