• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ ไอเดียเจ๋งร้านกาแฟ Nice Bus Cafe’ วก.หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเปิดร้านกาแฟ Nice Bus Cafe’ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอหนองกุงศรี นายจำลอง ภูนวนทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า ตามที่ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำศูนย์บ่มเพาะอาชีพ (ร้านกาแฟ) ขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง จนสามารถนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์บ่มเพาะอาชีพ (ร้านกาแฟ) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟ

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะ ร้านกาแฟ NICE BUS CAFE ในครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านกาแฟ NICE BUS CAFE จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะแก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนในเขตอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอใกล้เคียงจะได้รับบริการอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทุกท่าน ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

“ต้องใช้ตัวช่วย” พิธีเปิดป้ายไม่เป็นใจ มอเตอร์ไม่แรงพอ ต้องใช้ไม้ดันช่วยเปิดป้าย

สีสันในพิธีเปิดป้ายร้านกาแฟ Nice Bus Cafe’ ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นช่วงเวลาสำคัญในงาน ที่ประธานในพิธีต้องกดปุ่มรีโมทเปิดป้ายแพรร้านกาแฟ แต่พอประธานกดรีโมทแล้ว เปิดไปได้ยังไม่ถึงครึ่งป้าย ป้ายแพรเปิดมาถึงแค่คำว่า NICE เท่านั้น มอเตอร์ที่ติดตั้งไว้ก็ไม่เปิดไปต่อ หรืออาจจะเป็นเพราะมอเตอร์แรงไม่พอ จึงต้องหาไม้มาช่วยดันป้ายแพรออกให้สุดคำว่า NICE BUS CAFÉ’ เพื่อให้พิธีเปิดป้ายได้สำเร็จตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานก็ปรบมือแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายร้านกาแฟอย่างพร้อมเพรียง

ร้านกาแฟ Nice Bus Café’ เป็นการประยุกต์ใช้รถบัสโดยสารรับ-ส่ง นักเรียน ที่ปลดประจำการแล้ว มารีโนเวทเปลี่ยนโฉมให้เป็นห้องทานกาแฟสไตล์เก๋ไก๋อีก 1 ร้าน ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่นำรถบัสที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ หากใครสนใจอยากได้ไอเดียร้านกาแฟแบบนี้ไปทำ ก็สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้ที่เว็บไซต์ www.nks.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com