• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

เปิดวาปครูเอฟ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ร.ร.อนุกูลนารี พาเด็กนักเรียนห้อง CS คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์

กลายเป็นข่าวดีให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชื่นชมอีกข่าว เมื่อ “แกลบ” ผลงานทีมอนุกูลนารีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในเวทีกบจูเนียร์ BIO Teenergy เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา โดยทีมโรงเรียนอนุกูลนารี ได้รับรางวัลการผลิตสื่อยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา BIO MASS ได้โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ซุปเปอร์กบจูเนียร์” BIO TEENERGY วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ ระดับประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 จัดการประกวดขึ้นในครั้งนี้

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” กิจกรรมกบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ โดย ทีมงานกบนอกกะลา กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 เป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ขนาดสั้น ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาว 5 นาที เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก แรงบันดาลใจ และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล (Biomass) และชีวภาพ (Biogas) ภายใต้ Concept “Clean energy for life :ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน”

สำหรับทีมโรงเรียนอนุกูลนารี เจ้าของผลงานชนะเลิศระดับประเทศ “แกลบ” นักเรียนผู้แข่งขันประกอบด้วย นายคุณากร ตุมร , นายธนากร บุตอัง , นางสาวธรรมิกา วรรณวงศ์ , นายธนวัฒน์ ปรีกุล , นายศักดิภัทร มีธรรม , นางสาวน้ำฝน พยุพล , นายปัณณวิชญ์ แก้วคำ , นางสาววีระดา ภูเหิร , นายวชิรเมธี ภูกิ่งพลอย , นายชนะชน นิลเหลือง นักเรียนชั้น ม.5/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) โดยมีครูที่ปรึกษาประกอบด้วย นายพิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์ และ นางมัลลิกา อุทรักษ์

ล่าสุดวันนี้ (21 ก.พ. 2565) ผู้สื่อข่าวออนไลน์ จึงได้ติดต่อไปยังครูเอฟ ครูพิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์ หนึ่งในครูที่ปรึกษาทีมอนุกูลนารี ที่พาสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์จนโด่งดังระดับประเทศ เล่าถึงที่มาของการผลิตผลงาน “แกลบ” ในครั้งนี้ว่า โครงการกบจูเนียร์ มีมาหลายปีแล้ว เป็นกิจกรรมที่จัดเนื่องมาทุกปี ซึ่งในปีนี้ทีมงาน กบนอกกะลา กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2563 ให้จัดกิจกรรม กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มี ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้า จากการใช้พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล (Biogas) และชีวภาพ (Biomass) ที่มีองค์ความรู้และวัตถุดิบกระจายอยู่รอบ ๆ ตัว เช่นใน ชุมชน ตำบล หรือองค์กรในจังหวัด ให้กับคนทั้งประเทศ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นกลุ่มเยาวชนเป็นผู้คิดและผลิตเนื้อหาเอง ส่งต่อความรู้ให้กับประชาชนคนไทย รวมถึงการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนไทยต่อความสำคัญ ของพลังงานสะอาด รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านพลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biogas) และชีวภาพ (Biomass) ของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

โดยโรงเรียนอนุกูลนารีก็ได้มองหาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่อยู่ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ค้นพบ บริษัท กมลาไสย ไบโอพาวเวอร์ 2010 จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอกมลาไสย เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งนำแกลบและไม้ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนบริเวณรอบ ๆ

โรงเรียนอนุกูลนารี ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพยนตร์สั้นผสมผสานบทเพลง เล่าเรื่องการเดินทางของ ‘แกลบ’ วัสดุเหลือใช้จากท้องนาสู่การผลิตไฟฟ้า กลายเป็นพลังงานสะอาดของชุมชน ที่ไม่เพียงการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ จากท้องนาให้เป็นไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นรายได้ที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวนาได้อีกด้วย

โรงเรียนอนุกูลนารี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก และโจทย์ของปีนี้ยากมากแต่เราก็พยายามอย่างดีที่สุดจนผ่านเข้ารอบ 20 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual Camp ซึ่งก็ได้รับคำติชมจากคณะกรรมการ และกลับมาแก้ไขผลงานอีกครั้งตามคำแนะนำ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ผลงานของอนุกูลนารี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Biomass ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท ซึ่งผลงานของเราสื่อความหมายให้เห็นถึงการใช้พลังงานสะอาด Biomass อย่างมีมูลค่าและคุณค่า ปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และส่งผลเชื่อมโยงต่อ การดำรงชีวิตสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Clean Energy For Life ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ในทุก ๆ มิติ

ในฐานะครูที่ปรึกษาทีมอนุกูลนารี ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2563 ขอขอบคุณ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ทีมงานกบจูเนียร์ กบนอกกะลา ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประการณ์ที่มีค่ามากกว่าในห้องเรียน ขอขอบคุณ นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีครับ

ครูเอฟ เล่าเพิ่มเติมว่า “นอกจากผลงานเรื่องแกลบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาในครั้งนี้แล้ว นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ม.5/3 ทีมอนุกูลนารี ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (National Software Contest 2022 : NSC2022) มีนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวสุวิมล พัดเพ็ง , นางสาวณัฏธิดา ราชโภคา , นายธนกร บุตอัง โดยมีผมเป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศวันที่ 11 มีนาคม 2565 นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนห้อง CS ที่ได้ใช้ความรู้จากการเรียนหลักสูตรพิเศษ โดยผลงานเครื่องวัดอุณหภูมิและพ่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการโปรแกรมเพื่อใช้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ใช้หลักการ การนำระบบ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้แรงงานมนุษย์ โดยผลงานชิ้นนี้ เราได้พัฒนาเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัจฉริยะ โดยใช้โปรแกรม CiRA CORE โดยในระบบมีการตรวจจับใบหน้า และตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิร่างกาย ถ้าเป็นบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์จะไม่ทำงาน และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และระบบได้มีการตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย ถ้าบุคคลที่ผ่านเข้ามาไม่สวมหน้ากากอนามัย เครื่องพ่นแอลกอฮอล์จะไม่ทำงาน และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระการใช้แรงงานมนุษย์ และช่วยคัดกรองคนเข้าออกภายในหน่วยงานเบื้องต้น

ต้องขอขอบคุณ นายสุทนต์ ผลพันธิน ซึ่งเป็นลูกศิษย์และปัจจุบันกำลังศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกฝน จนนำพาน้อง ๆ ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ”

“ผมในฐานะครูที่ปรึกษา ครูประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) โรงเรียนอนุกูลนารี จึงขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งเด็กนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาโปรแกรม เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อผลิตผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอนุกูลนารีและจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สำเร็จ จึงขอฝากเชิญชวนผู้ปกครอง มั่นใจได้เลยว่าถ้าท่านส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในรั้วของโรงเรียนอนุกูลนารี ไม่ว่าจะไปห้องธรรมดา หรือห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี จากคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานประจักษ์ต่อสายตาของคนไทย สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์มาถึงวันนี้ได้” ครูเอฟกล่าวเสริม

ขอบคุณข้อมูลจาก Pipat’Ef Chaiyawong (พิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์)