• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จัดยิ่งใหญ่! 70 ปี เทคนิคกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษากว่า 1.3 ล้านบาท เปิดโอกาสทางการศึกษาได้เรียนต่ออย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการสนับสนุนทุนรวมทั้งสิ้น 1,255,000 บาท จากพ่อค้าคหบดี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 ปี ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 15 สาขาวิชา มีจำนวนนักเรียน 2,328 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษา 1,645 คน และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษา 165 คน รวมในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 4,138 คน

พ.ต.เศรษฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักเรียน นักศึกษา มีทั้งผู้ที่มีความพร้อม และไม่มีความพร้อม เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ขาดความพร้อมในการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษานี้เรื่อยมา โดยได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนทุนการศึกษาจากพ่อค้า คหบดี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดสรรเงินทุน มอบให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 207 ทุน, ระดับ ปวส. ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 196 ทุน และระดับ ปริญญาตรี ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 34 ทุน รวมทั้งหมด 437 ทุน ยอดสนับสนุนทุนการศึกษาปีนี้ทั้งสิ้น 1,255,000 บาท เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกได้รับทุนดังกล่าว นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป”

ขอบคุณภาพจาก คุณครูชัยวุฒิ สุวรรณเรือง

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!