• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

กาฬสินธุ์ เปิดนิทรรศการ พรจากแม่ ณ หอศิลป์ เชื่อมโยงมิติศิลปกรรมร่วมสมัย

วันที่ 15 มี.ค. 2567 ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “พรจากแม่” Mother’s Blessing Exhibition ซึ่งมีกำหนดจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 โดยศิลปินชื่อดัง “ณรงค์ วรรณสา” ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ อดีตผู้ว่าการภาค 3304 โรตารีสากล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, อาจารย์ธงชัย คำโสภา ผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น), นางกัญญพัชร นางาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

อาจารย์ธงชัย คำโสภา ผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น) กล่าวว่า นิทรรศการ “พรจากแม่” จัดแสดงโดยศิลปิน “ณรงค์ วรรณสา” ศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นับเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภาคประชาชน พร้อมทั้งองค์กรเอกชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ฯ ให้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รวบรวมของดีของเด่นแต่ละอำเภอ รวมถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณีของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ ให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน ประชาชนได้ศึกษาเยี่ยมชม ถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ ทั้งในมิติศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และมิติทางศิลปกรรมร่วมสมัย ที่จัดแสดงหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ศิลปินจากหลากหลายที่ทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ มีแนวทางในการพัฒนา ยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพในการบริการ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมต่อไป

ด้านณรงค์ วรรณสา กล่าวว่า นิทรรศการ “พรจากแม่” เกิดขึ้นจากความรักของตนที่มีต่อคุณแม่ ที่มาของงานก็เลยเอาความรักและความชอบเข้ามาอยู่ด้วยกัน ทำยังไงถึงจะบอกรักแม่ได้ ทำยังไงชาวบ้านถึงจะเข้าใจศิลปะ บางคนคนแก่ยังเข้าใจว่าตนเองไปเขียนป้ายที่กรุงเทพฯ อยู่เลย จึงทำให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้

โดยวันเปิดนิทรรศการ ยังตรงกับวันเกิดอายุครบ 40 ปี ของเจ้าของผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “พรจากแม่” จึงมีการแสดงชุดพิเศษจากคุณแม่ศิลปิน ชาวคณะสรภัญญะวัดพร้าวศรีสำราญ บ้านจุมจัง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการแสดงขับร้องเพลงสรภัญญะ จำนวน 2 บทกลอน บทกลอนแรกเป็นบทกลอนเทิดไท้องค์ในหลวง บทกลอนที่ 2 เป็นบทกลอน เลิก ลด ละ ยาบ้า ซึ่งได้รับเสียงปรบมือเจ้าผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นิทรรศการ “พรจากแม่ | Mother’s Blessing” โดยศิลปิน ณรงค์ วรรณสา ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน พื้นที่การเรียนรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ยกระดับการพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นรวมทั้งการเรียนรู้ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สำหรับผู้คนทุกช่วงวัย จัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน

ภาพจิตกรรมหรือภาพวาดที่มาจัดแสดง มีราคาสำหรับผู้สนใจซื้อกลับไปประดับที่บ้าน ตั้งแต่ราคาหลักพันถึงหลักแสนบาท โดยเฉพาะผลงานชุดภาพ 12 ราศี ที่มีความสวยงาม ราคาภาพราศีละ 1 แสนบาท หากสนใจก็สามารถมาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ในระหว่างช่วงที่จัดนิทรรศการได้ทุกวันเวลาดังกล่าว

ณรงค์ วรรณสา เกิด : 15 มีนาคม 2527 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม ที่มหาวิทยาลัยต้าลี่ มลฑลยูนาน ประเทศจีน ภูมิลำเนาเป็นชาวกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านจิตรกรรม (วาดภาพ) และงานด้านประติมากรรม (งานปั้น) ทำให้ ณรงค์ วรรณสาได้รับรางวัลจากหลายเวทีประกวดและผลงานยังถูกจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ในรูปแบบแสดงเดี่ยวและแสดงกลุ่ม นิทรรศการแสดงเดี่ยว “พรจากแม่” ในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่ ณรงค์ วรรณสา มุ่งมั่น ตั้งใจสร้างผลงานชุดพิเศษ,ชิ้นพิเศษ กว่า 158 ชิ้น เพื่อนิทรรศการครั้งนี้ และยังนำผลงานชุดล่าสุดคือ 12 ราศีมาจัดแสดง ก่อนจะนำไปจัดแสดงต่อที่ประเทศฮ่องกงให้ได้ชมอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com