• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ม.กาฬสินธุ์ จัดค่ายวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ ขยายการเรียนรู้ทางการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ค่ายวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 8 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการการศึกษา กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการจัดค่ายวิชาการัฐประศาสนศาสตร์ โดยโครงการนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารไปกับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เรียนรู้กับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ศาสตร์ทางด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง การบริหารงานปกครองท้องถิ่น หรือแม้แต่การบริหารงานตำรวจนั่นเอง ในปีนี้เราได้มีน้อง ๆ นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมเข้าค่ายฯ จำนวน 50 คน จาก 8 โรงเรียน ถ้ายังไงก็สามารถติดตามโครงการนี้ได้ทางเพจสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อย่าลืมติดตามชมและฝากกดไลท์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยศึกษาศาสตร์ทางด้านการบริหารภาครัฐ การปกครองท้องถิ่น การบริการงานตำรวจ จึงได้สนใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันได้ ด้วยเหตุนี้ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ค่ายวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการรับรู้ทางการศึกษาให้กับนักเรียน พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทการเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว และเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com