• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนทั้ง ปวช., ปวส. เรียนฟรี! พร้อมมีเงินทุนให้ใช้เดือนละ 6,500-7,500 บาท

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนทั้ง ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รับทุนเดือนละ 6,500 บาทต่อเดือน พร้อมค่าเทอมฟรี ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รับทุนเดือนละ 7,500 บาทต่อเดือน พร้อมค่าเทอมฟรี

ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่าได้มีสถานศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับพิจารณา จำนวนรวม 169 โครงการ จาก 125 แห่ง
รวมจำนวนงบประมาณที่เสนอขอมา 1,029,272,447 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 8,867 คน

กสศ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภายใต้วงเงินงบประมาณที่จัดสรรได้ทั้งสิ้น 75 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ จำนวน 63 แห่ง ใน 34 จังหวัด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจาก 4 ภาคส่วน จำนวนรวม 50 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกส่วนกลาง จากภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน

ดูประกาศได้ที่ https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_2566.pdf

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!