• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พาไหวพระ 9 วัน เปิด “เส้นทางบุญ สู่เส้นทางธรรม”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เส้นทางบุญ สู่เส้นทางธรรม ไหว้พระ 9 วัดคู่เมืองกาฬสินธุ์ เสริมสิริมงคล” เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2565 ในเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 9 มงคล ประกอบด้วย 1.วัดกลาง พระอารามหลวง 2.วัดใต้โพธิ์ค้ำ 3.วัดเหนือ 4.วัดหอไตรปิฏการาม 5.วัดสว่างคงคา 6.วัดป่าชัยมงคล 7.วัดประชานิยม 8.วัดป่าพุทธมงคล และ 9.วัดชัยสุนทร พร้อมเช็คอินที่ใบเสมาใหญ่ พิมพาพิลาบ คู่เมืองกาฬสินธุ์ นำโดยเจ้าอธิการแดง ปฺญญาวโร ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ดร. อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ผู้คนนิยมการทัวร์ไหว้พระ 9 วัดเพื่อเสริมสิริมงคลเนื่องจากคำว่า 9 เป็นคำที่มีความหมายที่ดี หมายถึงความก้าวหน้า ก้าวสู่ความสำเร็จ วิถีชาวพุทธเมื่อรู้สึกไม่สบายใจต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงมักจะนึกถึงวัดการไปไหว้พระเป็นอันดับแรก เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธนิยมไปไหว้พระ 9 วัด เพราะเชื่อว่าคำว่า 9 หมายถึงการ ก้าวไปข้างหน้า และเลข 9 นั่นถือว่าเป็นเลขมงคล ความงดงามของบรรยากาศภายในวัด ชมพระพุทธรูปที่งดงามของพระพุทธรูป ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใส เป็นกุศล

ซึ่งในปี 2565 นี้ กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือพันธมิตรแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ “ไหว้พระใหญ่ทั่วไทย” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์พุทธสถานที่มีเอกลักษณ์ในประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศรัทรา สร้างเสริมมงคล

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงขานรับนโยบาย และได้จัดกิจกรรม โครงการ”เส้นทางบุญ สู่เส้นทางธรรม ไหว้พระ 9 วัดคู่เมืองกาฬสินธุ์ เสริมสิริมงคล” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ในทุกมิติ ทั้งศาสนา วัฒนธรรม และการเผยแผ่ สถานที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งหลังจากไหว้พระครบ 9 วัด คณะกรรมการ ยังได้ร่วมกันเก็บภาพถ่ายกับใบเสมาใบใหญ่ตั้งตั้งโด่ดเด่นทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ บอกเล่าเรื่องราวอันสำคัญในพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

www.kalasinnews.com