• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โชว์ผลงานเครื่องสูบน้ำจากพลังงานถ่าน เตรียมต่อยอดช่วยเกษตรกรลดต้นทุนจากราคาน้ำมันสูง

ที่โครงการส่งน้ำระบบประปาผิวดิน ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นักศึกษาจากแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมครูที่ปรึกษา ได้นำเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนจากถ่าน มาให้นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ชมการสูบน้ำโดยใช้พลังงานถ่าน หลังจากการวิจัพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริง จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคที่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีว่าที่ร้อยเอกจารุทธ ปาละสานต์, นางสาวเจนจิรา ผ่านสำแดง, นางฌาณิศา เมฆตรง, นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ, นางเกศกนก หนูนาค เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในผลโครงการวิจัยชิ้นนี้ และมีนายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ เป็นหัวหน้างานวิจัยฯ ร่วมชมการสาธิต

นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวหลังจากชมการทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานถ่าน บอกว่ารู้สึกมีความหวังกับเรื่องพลังงานเพราะในหลักการเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของชีวมวลสามารถนำไปใช้ได้ ต้องชื่นชมวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้นำเอาองค์ความรู้ดีๆ มาแบ่งปันใช้ชุมชน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ถ้าเกิดสามารถใช้ถ่าน ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาประยุกต์เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรถือเป็นเรื่องที่ดี และที่สำคัญก็คือเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา ถ้าหากรู้หลักการ ก็อาจจะนำเอาไปต่อยอด ถ้าหากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบก็จะมีโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันนี้ทางกระทรวงพลังงานก็มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน เราก็จะนำเอาโครงการดีๆ อย่างนี้นำเสนอเพื่อหางบประมาณมาให้ความรู้ต่อเกษตรกร และปรับประยุกต์เพื่อลดการใช้น้ำมันที่ต้นทุนสูง และใช้วัสดุเหลือใช้มาปรับใช้งาน เพื่อให้ต้นทุนการทำเกษตรถูกลงในอนาคต