• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

ในปัจจุบัน ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจจึงมีความต้องการที่จะบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA (Power Purchase Agreement)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA คือข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้า โดยผู้ขายไฟฟ้าจะเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของผู้ขายไฟฟ้าและลักษณะของผู้ซื้อไฟฟ้า

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยเงิน 0 บาท

ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะคิดว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่แน่ว่าจะคุ้มทุนหรือไม่ แต่ปัจจุบันเราสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA โดยใช้เงินลงทุน 0 บาท เรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนเอง โดยติดต่อกับบริษัทที่ดูแลโดยตรง โดยทางบริษัทจะดำเนินการออกแบบ ติดตั้ง ขอใบอนุญาต และดูแลบำรุงรักษา ตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

  • ช่วยบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน ช่วยให้ผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA สามารถตกลงราคาไฟฟ้าล่วงหน้าได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับราคาไฟฟ้าที่แน่นอนในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ช่วยให้ผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากเพียงแหล่งเดียว
  • ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยช่วยให้ผู้ขายไฟฟ้ารายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
  • ได้ใช้พลังงานสะอาดแบบฟรี ๆ ไม่ต้องลงทุนเอง ก็สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการการันตีการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้การใช้พลังงานสะอาด ยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติอีกด้วย

ข้อควรพิจารณาในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA

การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ ผู้ซื้อไฟฟ้าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ควรศึกษาเงื่อนไขของสัญญาอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและคู่สัญญา
  • ควรเปรียบเทียบราคาไฟฟ้าจากผู้ให้บริการหลายๆ ราย เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
  • ควรพิจารณาระยะเวลาของสัญญาให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยสัญญามีตั้งแต่ระยะสั้น ไปจนถึง 25 ปี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้ซื้อไฟฟ้าควรศึกษารายละเอียดและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า