• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

การเคลมประกันรถ 101: เงื่อนไขส่งซ่อมศูนย์คืออะไร?

หากการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นการป้องกันอันตรายระหว่างขับขี่ การมี ประกันรถยนต์ ก็เปรียบเสมือนเข็มขัดนิรภัยร่องหน สำหรับช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน เมื่อความรับผิดชอบบนท้องถนนจากคุณอาจไม่เพียงพอต่อการเซฟความปลอดภัยให้ตัวเอง รวมถึงเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กใหญ่ได้ในทุกเวลา

ลองมาทำความรู้จักกับ ประกันรถยนต์ ประเภทต่าง ๆ พร้อมเงื่อนไข ซ่อมศูนย์ ที่หลายคนยังไม่เข้าใจ!

ประกันรถยนต์คืออะไร?

ก่อนจะไปดูประกันรถยนต์กับกรมธรรม์ซ่อมศูนย์ อันดับแรกมาทำความเข้าใจก่อนว่าจริง ๆ ประกันรถยนต์คืออะไรกันแน่?

สำหรับประกันรถยนต์ จะเรียกอีกอย่างว่าเป็นเป็นสัญญาที่ทำระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกัน โดยผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามจำนวนที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทประกันรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันรถยนต์มีกี่ชั้น รวมพรบ. หรือไม่?

โดยทั่วไปประกันรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 7 ประเภทหลัก ได้แก่

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1: คุ้มครองความเสียหายทั้งสิ้น
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2+: คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี และคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2: คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี
 • ประกันรถยนต์ชั้น 3: คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี
 • ประกันรถยนต์ชั้น 3+: คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี และคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
 • ประกันรถยนต์ชั้น 1+: คุ้มครองความเสียหายทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
 • ประกันรถยนต์ชั้น 5: คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี เฉพาะกรณีรถยนต์คู่กรณีไม่มีประกัน
 • พรบ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์) ไม่ได้รวมอยู่ในประกันรถยนต์ แต่เป็นกฎหมายที่รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

ประกันรถยนต์ส่งซ่อมศูนย์คืออะไร?

ประกันรถยนต์ส่งซ่อมศูนย์ หมายถึง ประกันรถยนต์ที่ระบุเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันนำรถเข้าซ่อมแซมที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Authorized Service Center) เท่านั้น โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ข้อดีของประกันรถยนต์ส่งซ่อมศูนย์

 • อะไหล่แท้: มั่นใจได้ว่าอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเป็นอะไหล่แท้จากผู้ผลิต
 • ช่างผู้ชำนาญ: ได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญผ่านการอบรมจากผู้ผลิต
 • มาตรฐานการซ่อม: มั่นใจได้ว่าการซ่อมแซมได้มาตรฐานตามผู้ผลิต
 • การรับประกัน: ได้รับการรับประกันงานซ่อมแซมจากศูนย์บริการ
 • สะดวก: ไม่ต้องหาอู่ซ่อมเอง

อย่างไรก็ตาม ประกันรถยนต์ส่งซ่อมศูนย์ มักมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าประกันรถยนต์ทั่วไป และอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของศูนย์บริการที่สามารถเข้ารับบริการได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์แต่ละประเภท เงื่อนไข ความคุ้มครอง เปรียบเทียบเบี้ยประกันก่อนเสมอ เพื่อให้สามารถเลือกประกันที่เหมาะกับความต้องการของตัวเองมากที่สุดนั่นเอง