• อังคาร. พ.ค. 28th, 2024

บอกทุกเรื่องต้องรู้ ของการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด

ในโลกปัจจุบันนี้ พลาสติกถือเป็นวัสดุที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ในแต่ละวัน เราพบเห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ จึงมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเป่าพลาสติก การรีดพลาสติก การขึ้นรูปพลาสติกแบบสูญญากาศ โดยวิธีการผลิตสินค้าพลาสติกที่นิยมกันมากวิธีหนึ่งคือ การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด (Injection Molding) นั่นเอง

ขั้นตอนการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดที่ควรรู้

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด (Injection molding) เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกโดยใช้เครื่องจักรฉีดหล่อแรงดันสูงฉีดวัตถุดิบเข้าไปในแม่พิมพ์ โดยมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินเครื่องจักร มีดังต่อไปนี้

  • เครื่องฉีด เป็นเครื่องจักรที่ผลิตแรงดันในการดันพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์
  • แม่พิมพ์ เป็นส่วนที่กำหนดรูปร่างของชิ้นงานพลาสติก
  • ระบบหล่อเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในแม่พิมพ์ให้เหมาะสม
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับการปรับปริมาณ แรงดัน อุณหภูมิต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ส่วนขั้นตอนการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

  1. เริ่มจากการป้อนวัตถุดิบพลาสติกเม็ดเข้าสู่ถังหลอมเหลว ซึ่งจะมีการให้ความร้อนทำให้พลาสติกเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
  2. นำพลาสติกเหลวผ่านทางรูฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ
  3. พลาสติกเหลวจะถูกอัดด้วยแรงดันสูงจากการหมุนของสกรูฉีด เพื่อให้เข้าไปเต็มในแม่พิมพ์ทั่วทุกจุด
  4. พลาสติกภายในแม่พิมพ์จะค่อย ๆ เย็นตัวและจับตัวกลายเป็นของแข็ง
  5. เปิดแม่พิมพ์ออก จากนั้นชิ้นงานพลาสติกที่ข้ึนรูปเสร็จจะถูกผลักหรือดีดออกจากแม่พิมพ์ไปสู่กระบวนการต่อไป

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการขึ้นรูปแบบฉีด

สินค้าพลาสติกที่ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีดมักจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา อีกทั้งยังมีความคงที่สูง สามารถผลิตออกมาได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะของแม่พิมพ์ ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพสูง มีรายละเอียดและความละเอียดถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามเนื่องจากสามารถผสมสีพลาสติกให้ออกมาได้ตามต้องการ ทำให้เหมาะกับการผลิตสินค้าต่าง  ๆ อย่างครอบคลุมแทบทุกประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน

เนื่องจากการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นกระบวนการที่สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคงที่สูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งชิ้นงาน และสามารถผลิตสินค้าพลาสติกหลากหลายประเภทให้แก่ภาคการผลิต ดังนั้น กระบวนการผลิตแบบนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกราย รวมถึงผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะ เนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืนด้วย