• พุธ. ก.พ. 28th, 2024

กำนันพร้อม ผญบ.ตำบลชุมพรเข้มมาตรการฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 มี.ค.2565  ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นายอำเภอเมยวดี  จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้หอกระจายข่าวสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ใช้หอกระจายข่าวเกียวสัญญาณ รายการผู้ว่าพบประชาชน ทาง Fm 94.00 สวท.ร้อยเอ็ด

เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง ให้ดำเนินมาตรการประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 55) อย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมของพื้นที่ควบคุม (สีแดง) พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้มงวด การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของการดำเนินกิจกรรม โดยขอความร่วมมือประชาชน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก การสังสรรค์จัดเลี้ยงระหว่างครัวเรือน การรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนฝูงคนรู้จัก โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าพื้นที่

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566