• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

“มทบ.27 มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา แบ่งปันสุขให้แก่น้องนักเรียน ร.ร.บ้านสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด”

วันที่ 22 มี.ค. 2565 พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีมอบ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” จำนวน 50 ชุด ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งเป็นโรงเรียน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสิ่งของที่หน่วยออกรับบริจาคจากกำลังพล และประชาชนทั่วไป อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียน, ชุดนักเรียน รองเท้า และหนังสือเรียน นำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อการศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน นอกจากนี้ ผบ.มทบ.27 ยังได้กรุณามอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงสื่อการเรียน การสอน อย่างเท่าเทียมในทุกๆด้านและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน