• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ประชุมเข้มป้องกันและบรรเทาจากสาธารณภัย พร้อมช่วยประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

เวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565  พร้อมด้วย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกลยุทธ์การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะอากาศ ,สถานการณ์น้ำ ,แผนการเพาะปลูก ,สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) และมีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ,สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในส่วนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้มีแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี พ.ศ.2565 รวมถึงเสนอแผนเผชิญเหตุปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมประกาศฯ ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดช่วงฤดูแล้ง

ผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง และสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปต่อไป

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
cr:  ก้า  วิฌศษ  นันทศรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566