• พุธ. ก.พ. 21st, 2024

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยโสธรลงพื้นที่กุดชุม รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 และนายสุรชัย แดนพิบูลย์  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร/ นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายทนงศักดิ์ สายชารี /นางสาวอริษา บุตรอำคา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม /ทีมปฏิบัติการตำบล นายประหยัด ชื่นตา กำนันตำบลคำน้ำสร้าง /นายอนันต์ ธนูแสง ปลัดอำเภอกุดชุม / นายเอกราช ระศร ผอ.รพ.สต.คำน้ำสร้าง /นายสวรรณ์ ศรีชนะ และนายปารมี วงษ์ปัตตารองนายกฯ อบต.คำน้ำสร้าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้กับครัวเรือน เป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ของนางบุญศรี แสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในมิติที่อยู่อาศัย โดยมี นางสาวสมปอง ศรีชนะ ประธานสภาองค์กรชุมชน ประสานงานข้อมูลในการช่วยเหลือ จำนวน 20,000 บาท และได้รับการบริจาค จากกองทุนรวยน้ำใจ โดยพระสิริโชติ สิริปญฺโญ วัดขันตินิวาส อำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนหลังดังกล่าว จากนั้นเวลา 15.00 น. รองอธิดีและคณะได้ลงพื้นที่ ติดตามงานแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนของนางเนตนพา ปลื้มทวี ราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลคำน้ำสร้าง ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของตำบลคำน้ำสร้าง ที่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน # สะออน 50 ปี ศรียโสธร # ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

พลากร  แก้วขวัญข้า/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566