• เสาร์. ธ.ค. 3rd, 2022

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ)  จตุรพักพิมาน  บูรณาการเปิดแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

เมื่อเวลาเวลา 09.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2565  มีนายจีรศักดิ์  ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจตุรพักพิมานบูรณาการเปิดแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ร่วมกับ   สภ.จตุรพักพิมาน โดย พ.ต.อ.ณภัทรพงศ์ สมใจ ผกก.ฯ(รองประธาน) พร้อมด้วยพ.ต.ท.ไพศาล เขมะรัง รอง ผกก.ป.ฯ(กรรมการ) พ.ต.ท.ธณัฐพงษ์ ภูมิภาค สวป.ฯ(กรรมการ) กำลังพล /ตำรวจจิตอาสา/ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/อสม/กู้ภัยอโสกจุดจตุรพักตรพิมาน   อปพร. /อส.จร.

ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอ ให้ สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดโดยเน้นแก้ไขปัญหาใน 3 ประเด็นหลัก (3ม) ได้แก่ ลดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ เมา(ดื่ม)ไม่ขับ และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยดำเนินการตามกรอบแนวทาง 5 ด้าน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้มี ตำบลขับขี่ปลอดภัย (1 ตำบล 1 ชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดภัย) 1 อำเภอ 1 โรงเรียนปลอดภัย และ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย

พงษ์พัฒน์   นามสอน/ข่าว-ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ติดตามการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำชี ที่บ้านคุ้งสะอาด-บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
มทบ.27 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565