• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ผอ.อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนทอง ร่วม อบต.วังสามัคคี บูรณาการแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จุดตรวจตู้ยามวังยาว

เมื่อเวลา 11.00 น.จันทร์ที่ 11 เม.ย 2565  ว่าที่.ร้อยตรีอานพ​ ศรีบุญลือ​(นายอำเภอโพนทอง) ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนทอง ประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน ร่วม อบต.วังสามัคคี  เปิดด่าน/จุดตรวจ    ตามมาตรการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

โดยดำเนินการขับเคลื่อน ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล โดยใช้กลไกประชารัฐ บูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนตำรวจ/ อสม./อป.พร./กำนัน/ผญบ. /ส.อบต.เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกำหนดมาตราการ ไวั 5 มาตราการ ดังนี้

1. มาตราการด้านการบริหารจัดการ

2.มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม

3.มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

โดยเน้นการปฎิบัติตามมาตรการ 1.ร 2.ส  3.ข  4.ม… 1/ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด/2.ย้อนศร/3.ฝ่าฝีนไฟสัญญาณจราจร/4.ไม่มีใบขับขี่/5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/6.แซงในที่คับขัน/7.เมาสุรา/8.ไม่สวมหมวกกันน้อค/9.การดัดแปลงสภาพส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์รถจักรยานยนต์/10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

นงลักษณ์  พระสว่าง/ข่าว-ภาพ