• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 10 ก.ค.2565 ณ.ริมลำน้ำยัง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 10 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมโครงการ “สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ปลูกต้นไม้ จำนวน 5,999 (ห้าพัน-เก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้น) ต้น ปล่อยปลา จำนวน 199,999 ตัว(หนึ่งแสน-เก้าหมื่น-เก้่พัน -เก้าร้อย-เก้าสิบเก้า)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

2.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูคืนสภาพแม่น้ำยัง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

3.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

4.เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องท่องชุมชนวิถีใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน