• จันทร์. ต.ค. 3rd, 2022

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ.วัดพระธาตุอุปมุง บ้านสร้างบุ ม.9 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์  รองฯ ผวจ. เป็นประธาน  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

กิจกรรมประกอบไปด้วย พระภิกษุสามเณร /นางอมรรัตน์  เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมบุคลากร/นายก.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง พร้อมบุคคลากร /กำนันสำเริง  อนันตภักดิ์ พร้อม ผญบ.ผช.ผู้ใหญ่บ้าน/ ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่./สถานศึกษาและประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยปลา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 9. พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคี ของบุคลากรและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุพล  ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มทบ.27 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ลุ้นเฮอีก! ชาวบ้านแต่งขันธ์ 5 ธูป-เทียน ป่าวสักเคฯขอเลขเด็ด จากปลาช่อนทอง งวดที่แล้วลุงวัย 58 มีเฮ 1 ใบ รับทรัพย์ 6 ล้านบาท