• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินชดเชยเยียวยากว่า 131 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมชี้แจง โครงการ “สานฝัน สร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร”

เวลา 10.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โรคลัมปี สกิน แก่ตัวแทนเกษตรกร 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 5,940 ราย วงเงินช่วยเหลือ 131,651,000 บาท มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากการพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่งผลให้โค – กระบือ ป่วยและตายเป็นจำนวนมาก จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา โดยทางจังหวัดมหาสารคาม ได้เร่งสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 13 อำเภอ รวมเกษตรกรผู้ประสบภัย 5,940 ราย สัตว์ตาย 6,528 ตัว วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ 131,651,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเป็นรายบุคคล มีผู้แทนเกษตรกรทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีรับมอบเงิน

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงโครงการ สานฝัน สร้างอาชีพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และหรือลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ “สานฝัน สร้างอาชีพ” เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหลักประกันเงินกู้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จำนองเป็นประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนองบุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ค้ำประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

พิเชษฐ ยากรี – มหาสารคาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566