• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจรประจำปี 2565 ปลูกฝังวินัยการจราจรแก่เด็กนักเรียน

บ่ายวันนี้ 13 มี.ค. 2565 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธี-ปิด-โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจรประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-13  มีนาคม 2565โดย พ.ต.ท.ปฐมพงษ์  พุทธลา สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบมรม โดยอำนวยการของ  ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ดที่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้มอบให้ พ.ต.ท.กฤษณ์  ภูวิจิตร  รองผกก.จร. พร้อม จร.638 (ดต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว) จร.637 (ดต.เด่นดวง  สอนโสภา) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายพรบ.จราจร 2522

สืบเนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนและนักเรียน ขาดผู้ให้คําแนะนําความรู้กฏหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งเครื่องหมายและการควบคุมการจราจรอื่นๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยการจราจรแก่เด็กนักเรียน เยาวชนลูกเสือเนตรนารี ให้เกิดความรู้ความเคยชิน ตลอดจนสามารถให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับร่วมฝึกอบรม จำนวน 80 คนดังนี้

1. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

2. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

3. โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

4.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลจำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

5. โรงเรียนขัติยะวงษา จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

6. โรงเรียนจตุรพักรพิมานรัชดาภิเษก จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

8. โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จำนวน 1 หมู่ หมู่ละ 10 คน

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

ที่มา:กลุ่มไลน์เพื่อนสื่อพลาญชัย