• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา แก้ปัญหาภัยแล้ง ปรับปรุงประปาหมู่บ้านช่วยประชาชน

นายภูสิต สมจิตต์   ผวจ.รอ.เปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง วัดบ้านหนองขุมเงิน บ.หนองขุมเงิน  ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย

เมื่อเวลา 11.00 น.จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่บริเวณวัดบ้านหนองขุมเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง 2565 กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  มีนายชูศักดิ์  ราชบุรี ปลัดจังหวัด นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย  นายไพบูรณ์  นาทองคำ นายก อบต.โพธิ์ศรีและจิตอาสาอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  อนุมัติงบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน จัดซื้อจัดจ้างท่อ PVC   ขนาด 3 นิ้วยาว 1,650 เมตร  ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,650 เมตรรวมความยาว 3,300  เมตร /อบจ.สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่ม/อบต.โพธิ์ศรีสนับสนุนงบประมาณวางระบบกระจายน้ำเข้าสู่รายครัวเรือน/ประชาชนพร้อมจิตอาสาในพื้นที่ร่วมปรับเกลี่ยดินฝังกลบท่อประปา

นายภูสิต  สมจิตต์   ผวจ.รอ. กล่าวเปิดกิจกรรมอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ไว้ว่า ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566