• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ 15 หน่วยงานจับมือจัดงาน Job Fair 2023 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาตจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงานและสถานประกอบการพบนักศึกษา Job Fair ประจำปี 2566 ( Job Fair 2023) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานประกอบการเข้าร่วมเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ให้กับนักศึกษา 15 หน่วยงาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการพบนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ หรือออกสู่สถานประกอบการต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และแนวความคิดในการตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองและอนาคตที่ดีต่อไป จากคำแนะนำ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการทำงาน และความรู้จากวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีหลักในการคิดเพื่อการตัดสินใจ และมีการเตรียมตัวที่ดีทำให้เป็นผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคตต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com