• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์มองภาพฝัน 20 ปีข้างหน้า สร้างสถาปัตยกรรมซุ้มประตู Jurassic World, Sky Walk ต้อนรับ นทท.จากอินโดจีน

กาฬสินธุ์มองภาพฝัน 20 ปีข้างหน้า อำเภอกุฉินารายณ์คือประตูด่านหน้า ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินโดจีน สู่กาฬสินธุ์ ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ด้วยสถาปัตยกรรมซุ้มประตู Jurassic World และ Sky Walk ที่บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ ก.บ.จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมฯ บรรยายแผนที่นำทาง (Roadmap) โดย รศ.สุพรรณ สุดสนธิ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำเสนอศักยภาพพื้นที่โดยนายอำเภอ กุฉินารายณ์ เขาวง นาคู และห้วยผึ้ง ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอภาพฝัน 20 ปีข้างหน้า อำเภอกุฉินารายณ์คือประตูด่านหน้า ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินโดจีน สู่กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ด้วยสถาปัตยกรรมซุ้มประตู Jurassic World และ Sky Walk ที่บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ /อนุกรรมการ ก.บ.จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุม อ.ก.บ.จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 เป็นการเปิดเวทีระดมความเห็นการจัดทำภาพฝันของจังหวัดกาฬสินธุ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า (2566-2585) ในกลุ่มพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู และห้วยผึ้ง ควรจะเป็นอย่างไร ? ซึ่ง 4 อำเภอนี้มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบสูง เป็นเชิงเขาแอ่งกระทะที่ค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จุดที่พบซากไดโนเสาร์แห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟอสซิลปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ภูน้ำจั้น ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ และรอยตีนไดโนเสาร์ ที่ วนอุทยานภูแฝก ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู มีอายุประมาณ 140 ล้านปี อยู่ในยุค Jurassic ตอนปลาย ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทาง “กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก หรือ Kalasin Jurassic World” โดยเสนอภาพฝัน 20 ปีข้างหน้า อำเภอกุฉินารายณ์คือประตูด่านหน้า ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินโดจีน สู่กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ด้วยสถาปัตยกรรมซุ้มประตู Jurassic World และ Sky Walk ที่บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า

นอกจากนี้ กุฉินารายณ์ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในรัศมี 80 กม. ได้แก่ ห่างจากหอโหวต แหล่งท่องเที่ยวร้อยเอ็ด 80 กม. ห่างจากวัดผาแด่น แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร 80 กม. ห่างจากวัดภูมโนรมย์ และตลาดอินโดจีน แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร 80 กม. ห่างจากสุวรรณเขต ประเทศลาว 80 กม. และห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ 80 กม. จึงเหมาะพัฒนาเป็น Cluster ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด และการท่องเที่ยวกับประเทศลาว นอกจากนี้ อ.กุฉินารายณ์ ยังเป็นเส้นทางสายระเบียงเศรษฐกิจสู่อินโอจีนอีกด้วย หากจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา จีน ด้วยการชูประเด็น กาฬสินธุ์เมืองไดโนเสาร์โลก หรือ Kalasin Jurassic World เริ่มเปิดการท่องเที่ยว ที่ “พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านนาไคร้” ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ ก็จะเป็นการพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวสู่สากล ในอีก 20 ปีข้างหน้า อย่างเป็นรูปธรรม ดร.นิรุจน์กล่าว

นอกจากนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้เสนอให้ การออกแบบวิศวกรรมระบบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแสวงหาความร่วมมือกับกับภาคธุรกิจเอกชน ผลิตภาพยนตร์ Jurassic World ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล Landmark Jurassic World อีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com