• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ยังเกิน 200 ราย ผู้ป่วยสะสมปีนี้เกิน 3.5 พันราย เสียชีวิตสะสม 19 ราย

วันนี้ 17 ก.พ. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 219 ราย (ข้อมูลวันที่ 16 ก.พ. 65) แยกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 201 ราย หายป่วยแล้ววันนี้ จำนวน 71 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,301 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ปี 65 มีจำนวน 3,517 ราย หายป่วยสะสม 12,828 ราย ผู้ป่วยยืนยันกำลังรักษา 1,381 ราย และเสียชีวิตสะสมแล้ว จำนวน 92 ราย

สื่อสารความเสี่ยงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 219 ราย แยกเป็นคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อที่มีการระบาดต่อเนื่อง 60 ราย ประกอบด้วย

การติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 3 ราย

พบจากผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 137 ราย , มาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 15 ราย และ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 0 ราย

ยังพบข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีจำนวนผู้ป่วยสะสมในปี 65 สูงถึง 1,072 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 4 ราย

จึงขอเชิญชวนประชาชนพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฎในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยัน เข้าตรวจคัดกรองตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลของคนกาฬสินธุ์ และคนไทยในขณะนี้ด้วยกัน

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้านท่าน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนคนกาฬสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด 043-019760

“ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน”