• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์! ยอดผู้ป่วยพุ่งไม่หยุดวันนี้ 237 ราย คลัสเตอร์บุญคูณลานโผล่อื้อ 53 ราย

คลัสเตอร์งานบุญคูณลาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 237 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 221 ราย ติดเชื้อต่างจังหวัด 16 ราย หายป่วยแล้ววันนี้ 78 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสมปีนี้ 3,298 ราย หายป่วยแล้วปีนี้ 2,385 ราย เสียชีวิตสะสมปีนี้ 19 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 237 ราย เป็นคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อที่มีการระบาดต่อเนื่อง 120 ราย มาจากการติดเชื้อในงานบุญคูณลาน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 53 ราย, การติดเชื้อเชื่มโยงหมอลำ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน 40 ราย, การติดเชื้อจากงานบุญคูณลานตำบลยอดแกง อำเภอนามน 14 ราย, ติดเชื้อในชุมชนหมู่ 2 ตำบลโนนสูง เชื่อมโงดอนสมบูรณ์ 4 ราย, เชื่อมโยงงานพระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก 3 ราย, ติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอสหัสขันธ์ 2 ราย ติดเชื้อในชุมชนหมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด 2 ราย และติดเชื้อในชุมชน หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด 2 ราย นอกจากนี้ยังพบจากผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 98 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างสังเกตอาการอีก 16 ราย

ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากงานบุญประเพณีแต่ละพื้นที่ ที่กำลังจัดขึ้น ทำให้มีประชาชนไปร่วมงาน และเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการออกไปตามสถานที่งานต่างๆ หากเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19