• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ จับจริงเมาสุราขณะขับรถ รวม 3 วัน จับยึดรถแล้ว 241 คัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับจริง ตรวจยึดรถที่กระทำความผิดข้อหาเมาสุราขณะขับรถ สะสม 3 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 207 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน รวม 241 คัน

ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมี นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล และเพื่อปรับยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดกาฬสินธุ์


นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมสะสมตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 0 ครั้ง บาดเจ็บ 0 ราย เสียชีวิต 0 ราย ส่วนการตรวจยึดรถที่กระทำความผิดข้อหาเมาสุราขณะขับรถ สะสม 3 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2566 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 207 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน รวม 241 คัน และมีการตั้งจุดตรวจหลักรวม 31 จุดตรวจ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ รวม 962 คน ในพื้นที่ 18 อำเภอ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 10 รสขม รวม 3 วัน เรียกตรวจ 36,039 คัน ดำเนินคดี 2,019 คน

นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันเยอะมากเนื่องจากไม่ได้เล่นมาเป็นเวลา 3 ปี จึงเป็นห่วงน้ำอาจจะท่วมขังถนนบริเวณที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเจอน้ำท่วมขังก็ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน หากประชาชนมีปัญหาในการใช้รถใช้ถนนก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1784

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!