• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

วันนี้ (22 เม.ย. 2566) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยก่อนพิธีมอบฯ ได้มีการประชุมรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฯ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ของการเกิดวาตภัยในพื้นที่ จากนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 682 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ประสบวาตภัย นำไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร แล้วเยี่ยมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จที่ได้ดูแลทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จำนวน 5 หลังคาเรือน

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยประชาชนและทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งทรงให้การติดตาม ฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งจิตอาสาทุกคนที่คอยช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

นายบุญถม ผลสวิง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 184 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ หนึ่งในราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้กล่าวว่า วันที่เกิดมีลมพายุเข้ามาในพื้นที่ ตนเองก็อยู่ที่บ้าน วันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนานมาก วันนี้ดีใจมาก ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ไม่รู้จะพูดยังขอ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญหมื่น ๆ ปีครับ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ได้รับความเสียหาย 7 อำเภอ, 18 ตำบล , 82 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 690 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 687 หลัง มีโรงเรียนได้รับความเสียหาย 2 แห่ง, ยุ้งข้าว 5 แห่ง, คอกสัตว์ 1 แห่ง, โรงเรือนเก็บพืชผล 1 แห่ง ซึ่งอำเภอสมเด็จมีบ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวนมากที่สุดในครั้งนี้ 513 หลังคาเรือน ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com