• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

วก.หนองกุงศรี ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.19 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ โดยมีท่านศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี พร้อมนายอำเภอหนองกุงศรี นายจารุวัตร ภูแก้ว รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารในสังกัด สพฐ. เครือข่าย ภาคีเครือข่าย แขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วนร่วมพิธีฯ

พิธีฯ เริ่มเวลา 08.39 น. เป็นการประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเดชพระคุณ พระครูภัทรปัญโญภาส เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ต่อมาเวลา 09.09 น. เป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ ประธานในพิธี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ จุดเทียนบูชาฤกษ์ ถวายเครื่องสังเวย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ปักธูปบนเครื่องสังเวย พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา

เวลา 09.29 น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวรายงานข้อมูลของอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี งบประมาณประจำปี 2566 มูลค่าการก่อสร้าง 22,300,000 บาท หลังจากนั้นนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติโปรยดอกไม้มงคล 9 อย่าง วางแผ่นอิฐทอง อิฐนาค อิฐเงิน ในหลุมศิลาฤกษ์ เทปูนที่ผสมเสร็จลงบนอิฐทอง อิฐนาค อิฐเงิน ในหลุมศิลาฤกษ์ วางนพรัตน์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ถวาย เครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์

สีสันในพิธีดังกล่าว มีการจัดเตรียมของที่ระลึกเป็นมะม่วงขึ้นชื่อ คือมะม่วงพันธุ์มหาชนก ที่อำเภอหนองกุงศรีเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงเพราะปลูกสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่จัดแขวนไว้ในเต้นท์ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เอากลับบ้านไปรับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย และวันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด ก็ยังได้จัดหาที่กรวดน้ำให้ประธานในพิธี เป็นพานทองขนาดใหญ่ ให้ท่านประธานใช้ในพิธีครั้งนี้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com