• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมพนักงาน เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2566เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30  น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น ในการนี้

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวน องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร ตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อรับเลือกเป็น สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช จำนวน 8 คน ด้านสัตว์ จำนวน 3 คน ด้านประมง จำนวน 1 คน และด้านอื่นๆ จำนวน 4 คน รวม 16 คน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-816759

 

#OKAY KALASIN SMART GREEN CITY #SOFT POWER

#JURASSIC WORLD #KALASIN JURASSIC DER!!!

#13-17 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรเกษตรกร

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!