• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

เขื่อนลำปาวพร้อมรับน้ำจากพายุตาลิม สามารถเก็บกักน้ำได้อีกกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเขื่อนลำปาว เผยพร้อมรับน้ำฝนพายุ ”ตาลิม” พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัดรับมือปรากฎการณ์ “เอลนีโญ” อาจทำให้มีฝนน้อยลง

จากกรณี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือน เรื่อง พายุดีเปรสชั่น “ตาลิม” บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อาจทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจได้รับผลกระทบก่อนภาคอื่นๆ โดยในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรองรับรองน้ำฝนที่จะตกลงมายังเขื่อนเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรการผู้ใช้น้ำได้ทราบเพื่อเตรียมการรับมือและบริหารจัดการกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

โดยวันนี้ (20 ก.ค. 2566) นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การส่งน้ำในฤดูฝนปี 2566 ในด้านการเกษตรมีมาตรการที่จะให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก เป็นการส่งน้ำชลประทานเสริมน้ำฝน รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งในปี 2567 ได้อย่างเพียงพอ

โดยสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว ปัจจุบันมีประมาณน้ำอยู่ที่ 948.44 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 47.90 ที่ระดับเก็บกัก ความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของปริมาณน้ำปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 69.19 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนปริมาณฝนที่ตกลงมาในเขื่อนปีนี้ยังมีค่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 25% และในส่วนของปริมาณน้ำไหลเข้า-น้ำออกจากอ่างเก็บน้ำก็มีอัตราเท่ากันที่ 4.75 ล้าน ลบ.ม.

ในเรื่องขอการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำจากสถานการณ์พายุ “ตาลิม” จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงของวันที่ 19-20 ก.ค. 2566 นี้ อ่างเก็บน้ำลำปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ 948.44 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก จำนวน 1,031.56 ล้าน ลบ.ม. ถือว่ายังสามารถรับน้ำฝนที่จะตกลงในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่แต่อย่างใด

ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตุฯ ได้คาดการว่าในปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” แบบอ่อนตัว ซึ่งอาจทำให้ปริมาณฝนน้อยลง ทางโครงการฯ ก็จะดำเนินการเก็บกักน้ำฝนที่ตกลงมาไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งให้เพียงพอทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com