• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

รวมพลังสถาปนิกออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวผ่ามิติทะลุโลกล้านปี สร้างบรรยากาศเมืองไดโนเสาร์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ บริษัท เทสโก จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Dinosaurs Siamensis ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการรวมพลังผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ร่วมกันออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และนครพนม มีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นายณรงค์ ขูรูรักษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้ริเริ่มและบุกเบิกขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ Soft Power เรื่อง Jurassic New World ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ดูแลการขับเคลื่อน Kalasin Geopark ผู้แทนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ผู้แทนโรงเรียน/สถานศึกษา เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน โรงแรม รีสอร์ทที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า ผู้แทนด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว มี รศ.ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ เป็นผู้จัดการโครงการ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้แก่ นายวิวัฒน์ วอทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม รศ.ดร.กฤต โง้วธนสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และ ผศ.ดร.อนุวัฒน์ การถัก ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมและวางผัง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานที่ประชุมฯ


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า นับเป็นความโชคดีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่โครงการ Dinosaurs Siamensis ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี จะมาหนุนเสริม การขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ Soft Power เรื่อง Jurassic New World ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ (Jurassic Route) ตั้งแต่ทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ อ.ยางตลาด ผ่านประตูทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ ตำบลโคกศรี ผ่านสวนสะออน หาดดอกเกตุ หน้าเขื่อนลำปาว ผ่านสวนสนุกไดโนเสาร์ เข้าเมืองไดโนเสาร์ (Jurassic/Dinosaur City) ที่อำเภอสหัสขันธ์ ผ่านสะพานเทพสุดา ไปยังภูน้อย แหล่งค้นพบไดโนเสาร์ “พันธุ์มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซิส” สายพันธุ์ใหม่ของโลก และเป็นสายพันธุ์ไทยลำดับที่ ๑๓ ที่อำเภอคำม่วง

วัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวยุคไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี ทั้ง รูปปั้นไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ที่เคลื่อนไหว และเคลื่อนไม่ไหวในอริยาบถต่างๆ ถนนหนทาง สี่แยก อุโมงค์ไดโนเสาร์ ป้ายบอกทาง คาเฟ่ริมทาง สวนสนุก ทางข้ามไดโนเสาร์ จุดเช็คอิน อาหาร สินค้า ของฝาก แหล่งเรียนรู้ การบริการ รวมถึง การออกแบบเมืองไดโนเสาร์(Dinosaur/ Jurassic City) ที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ อีกด้วย จึงได้รับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องฯทุกภาคส่วน เพื่อนำไปออกแบบทางสถาปัตยกรรมฯ ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำสถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้ ไปบรรจุไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic New World ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี อีกด้วย โอกาสนี้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ Dinosaurs Siamensis ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี ไว้ ณ โอกาสนี้

 

#Kalasin Smart Green City #Soft Power #Jurassic New World

#Jurassic City #Geopark #Minimocursor Phunoiensis

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!