• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ร่วมประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ทพญ.พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ ประธานคณะอนุกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นพ.สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม และรับฟังข้อเสนอจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พร้อมย้ำบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลขั้นสูง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตโรคระบาด ต้องพัฒนางานต่อเนื่องให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก รองรับระบบบริการสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต