• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ งานควบคุมโรคเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกบริการเชิงรุกเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเเพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการบริการปฐมภูมิ มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รหัส 77738 ออกเชิงรุกร่วมกับงานควบคุมโรค ,สนง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ อสม. หมอคนที่ 1 ออกรณรงค์ให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โดยกิจกรรม ประกอบด้วย สุ่มประเมิน HI,CI, HL การเฝ้าระวังโรค, เเจกทรายอะเบท และ พ่นหมอกควันในชุมชนที่มีการะบาดของโรค ในพื้นที่รับผิดชอบ 10 ชุมชน