• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

สกร.กาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ ฉลองเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ (สกร.กาฬสินธุ์) จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร

เช้าวันนี้ (22 ส.ค. 2566) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ จากที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน สกร.)

หลังจากนั้นได้ฤกษ์งามยามดี พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจิมป้าย พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แขกผู้เข้าร่วมงาน

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และได้เปลี่ยนสถานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีผลให้หน่วยงานระดับจังหวัดในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน เป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด (สกร.) จังหวัด โดยมีภารกิจบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย