• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จัดโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ “โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี” ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี “อาหารโรงพยาบาลเค็มน้อย ดีลดโรค ดีต่อสุขภาพ และอร่อยดี”

ซึ่งจัดขึ้นโดยงานคุ้มครองโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำโดยนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีแหล่งอาหารโซเดียมต่ำทั้งอาหารสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และจากร้านอาหาร/ร้านสวัสดิการในโรงอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “ลดเค็ม ลดโรค” โดยกลุ่มงานสุขศึกษา การสาธิตการประกอบอาหาร

โดยกลุ่มงานโภชนาการ กิจกรรมตรวจความเค็มในอาหาร โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ร้านอาหารลดเค็มในศูนย์อาหารของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังให้มีการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ