• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโล่ศูนย์ราชการสะดวก GECC ระดับก้าวหน้า ประจำปี 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายไพรัตน์ สุวรรณะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย, นายยุคลธร ฐิติเดชวรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด และ นายมงคล แสงไสย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ พร้อมคณะ เข้ารับโล่ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระดับก้าวหน้า ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่ง “กรมที่ดิน” คว้ารางวัลอันทรงเกียรติรับรองศูนย์ราชการสะดวก ปี 2566 จำนวน 79 ศูนย์ ได้แก่ ระดับก้าวหน้า 6 ศูนย์ และระดับพื้นฐาน 73 ศูนย์ โดย กรมที่ดิน มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงทุกขั้นตอน ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

โดยในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีนี้ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ระดับก้าวหน้า 1 ศูนย์ คือ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับพื้นฐานอีก 3 ศูนย์ ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย, สาขาสมเด็จ และ สาขายางตลาด

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!