• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการให้บริการลูกค้า

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการให้บริการลูกค้า ของพนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฯ และมีพนักงาน ธ.ก.ส. จำนวน 396 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้

สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการให้บริการลูกค้า ของพนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการอบรมตามสายปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อรายใหญ่ สำหรับพนักงาน RM สาขา สำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หัวหน้าหน่วยอำเภอ และพนักงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 210 คน , หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถและการขับขี่ปลอดภัย ใจรักบริการ สำหรับพนักงานบริหารทั่วไป ผู้ช่วยพนักงานธุรการ พนักงาน/ผู้ช่วยพนักงานบริการ และพนักงาน/ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ จำนวน 64 คน และหลักสูตรการวิเคราะห์และบริหาร BMIS เพื่อบริหารงานสาขา สำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หัวหน้างานการเงิน พนักงานการเงิน และพนักงานอำนวยการ จำนวน 122 คน รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น 396 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com